Diller

Ders İçerikleri

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

TRD109

Türk Dili I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması

Ders Kitabı

Vahab KABAHASANOĞLU, Üniversitelerde Türk Dili, İstanbul, Der, 2000

Kavruk H., Salman R., Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Uğurel Matbaası, Malatya, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları, 03-2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI107

İngilizce I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Simple Present Tense, Articles, Numbers, Present Progressive Tense, Possessive Adjectives, can, Singular and Plurals, How Many, How Much, Some, Any, A Little, A Few, Some Prepositions.

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ111

Fizik I

3

2

4

6

Ders İçeriği

Vektörler, denge, bir kuvvetin momenti, doğrusal hareket, Newton’un ikinci kanunu, düzlemsel hareket, iş ve enerji implus ve momentum, dönüş hareketi, esneklik, harmonik hareketler.

Ders Kitabı

Fishbane, P.M., Gasiorowicz, S., & Thornton, S.T. Çeviri Editörü: Türkoğulları, Ü. Temel Fizik. Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT161

Matematik I

4

0

4

6

Ders İçeriği

Reel ve karmaşık sayılar, cümleler, permütasyon, inversiyon ve kombinasyon hesapları, olasılık, grup, halka, cisim, vektör uzayları, uzunluk, açı ve izdüşümü hesapları, matrisler ve determinantlar, lineer denklem sistemleri.

Ders Kitabı

Edwards,C.H.,Penney D.E., “Calculus and Analytic Geometry”, Prentice Hall, Englewood Clifss, New Jersey

Wylie,C.R., “Advanced Engineering Mathematics”,McGraw-Hill,Inc.

Swokowski, E. W., “Calculus with Analytic Geometry”, Prindle, Weber & Schmidt.

Grossman, S. I., “Calculus”, International Edition.

Trim, D.W., “Calculus and Analytic Geometry”, Addison Wesley.

Yardımcı Ders Kitapları

Stroud, K. A., “Engineering Mathematics”, Macmillan.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT111

Algoritma ve Programlama-I

3

2

4

7

Ders İçeriği

Problem çözme. Giriş-İşlem-Çıkış süreci. Algoritma tasarımı. Algoritmalarda kesinlik, sonluluk, etkinlik, giriş-çıkış. Sabitler, değişkenler ve ifadeler. Aritmetiksel, ilişkisel ve mantıksal işlemciler. Giriş-Çıkış deyimleri. Koşul ve Tekrar deyimleri. Vektör ve matris gösterimleri. Karakter bilgi işlemleri. Altyordam ve Fonksiyon altprogramları. Özyineleme. Yapısal bir programlama dilinde uygulamalar.

Ders Kitabı

Algoritma ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri Vatansever, Sistem Yayıncılık, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar, Soner  ÇELİKKOL, Academic Book Publishing

 

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT113

Bilgisayar Bilimlerine Giriş

3

2

4

7

Ders İçeriği

Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde kodlama aşamasının ayrıntılı incelenmesi. Program mantığı tasarımı. Programlama dilleri. Nesneye dayalı yöntemlere giriş. Veritabanı yönetim sistemleri. Bilgisayar ağları ve iletişim. İnternet ve World Wide Web. Web için programlama teknolojileri. Bilgisayarlar ve güvenlik. Bilgisayarlar ve sosyal konular.

Ders Kitabı

Parker, C. S., “Understanding Computers Today and Tomorrow”, Harcourt Inc., (2000).

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

TRD110

Türk Dili  II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanım şekli.

Ders Kitabı

Vahab KABAHASANOĞLU, Üniversitelerde Türk Dili, İstanbul, Der, 2000

Kavruk H., Salman R., Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Uğurel Matbaası, Malatya, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Yusuf ÇOTUKSÖKEN, Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları, 03-2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YDI108

İngilizce II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Simple Past Tense, Auxiliary Verbs (Be, Do), Must, Have to, Has to, Going to From, Adverbs of Time, Regular and Irregular Verbs, Possessive Pronouns

Ders Kitabı

Johannsen, K. L. 2006; English for the Humanities, Thomson ELT, 25 Boston, Massachusetts

Yardımcı Ders Kitapları

Öğretim Görevlileri tarafından hazırlanan destekleyici Ders Notları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

FIZ112

Fizik II

3

2

4

6

Ders İçeriği

Elektrik, elektrostatik, coulomb kanunu, elektrik alanı, potansiyel, sığa, dielektriklerinin özellikleri, elekrokinetik, akım ve direnç doğru akım devreleri, alternatif akımlar

Ders Kitabı

Physics for Scientists and Engineers, sixth editions (2004) by Raymond A. SERWAY and John W. Jewett, Jr., Brooks/Cole- Thomson Learning.

Physics for Scientists and Engineers, fifth editions (2000) by Raymond A. SERWAY and Robert J.BEICHNER, Saunders College Publishing.

Yardımcı Ders Kitapları

Fen ve Mühendislik İçin Fizik, Serway-Beichner, Çeviri:Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 2008.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT162

Matematik II

4

0

4

6

Ders İçeriği

Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.

Ders Kitabı

Sherman K. Barcellos, A., Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. Türkçesi: Beno Kuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Matematik Formülleri ve Tabloları El Kitabı, Bilim ve Teknik Kitabevi. Eskişehir, 2000.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT112

Algoritma ve Programlama-II

3

2

4

7

Ders İçeriği

Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş ve uygun bir programlama ortamının tanıtımı. Bu dildeki temel kavramlar (ifadeler, veri tipleri, değişkenler, denetim yapıları, diziler, …). Böl ve Çöz Yöntemi. Modüler yazılım geliştirme (metotlar ve sınıflar). Sınıf Değişkenleri ve Yerel Değişkenler. Form Elemanları. Olay Güdümlü Programlamaya Giriş. Dinamik Diziler. Bağlaçlı Listeler. Arama ve Sıralama Algoritmaları. Dosyalar. Algoritmalarda uygun yapıların seçilmesi. Etkin algoritmaların geliştirilmesi.

Ders Kitabı

(Harvey & Paul) Deitel & Deitel ; C++ How to Program, 6/E ISBN-10: 0136152503 , ISBN-13: 9780136152507 Publisher Prentice Hall , Copyright: 2008

Yardımcı Ders Kitapları

Herbert Schildt, “C# : “The Complete Reference”, McGraw-Hill, 2002, Türkçe Baskısının adı “Herkes İçin C#”, Alfa Yayınları, 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT114

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri

3

2

4

7

Ders İçeriği

Yazılım mühendisliğinin kapsamı. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri. Yazılım süreci. Yazılım takımları. Yazılım araçları. Yazılım sınama. Modüller ve nesneler. Yeniden kullanılabilirlik ve taşınabilirlik. Planlama, maliyet ve zaman tahmini. Gereksinimler. Klasik analiz. Nesne-tabanlı analiz. Tasarım türleri ve nesne-yönlü tasarım. Gerçekleştirme ve Entegrasyon. Yazılım ürününün teslim sonrası bakımı.

Ders Kitabı

Sommerville, Software Engineering, 8e, Addison-Wesley, 2007.

Yardımcı Ders Kitapları

SWEBOK, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge: 2004 Version, IEEE.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

AIT209

Atatürk İlk. ve İnk. Tar I

2

0

2

2

Ders İçeriği

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması, Mondros ateşkes antlaşması ve müteakip olaylar, işgaller karşısında memleketin durumu ve M.Kemal Paşanın tepkisi, M. Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve Son Osmanlı mebusan meclisinin açılışı, TBMM’nin açılması ve kurtuluş savaşının yönetimini eline alması

Ders Kitabı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Oğuz AYTEPE ve Diğ. Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT221

Mühendislik Matematiği

3

0

3

4

Ders İçeriği

Sonsuz seriler, özellikleri ve türleri. Sonsuz serilerde yakınsama ve yakınsaklık testleri. Kuvvet serileri, Taylor ve Mac Lourin açılımları. Fourier serileri. Bessel, Gama ve Beta Özel Fonksiyonlarının tanımı ve özellikleri. Kompleks Fonksiyonlar. Kompleks İntegraller ve Residue Teoremi. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Sabit katsayılı ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları.Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Lineer diferansiyel denklemlerin seriler ile çözümü. Laplace dönüşümü ve özellikleri. Ters Laplace dönüşümü ve bazı uygulamaları Kısmi diferansiyel denklemler ve uygulamaları.

 

Ders Kitabı

Ders Notları

Yardımcı Ders Kitapları

Lectures on Differential Equations (Matematik Vakfı yayınları)

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT211

Ayrık Yapılar

2

2

3

5

Ders İçeriği

Ayrık matematiğin temelleri. Fonksiyonlar. İlişkiler. Kümeler ve basit ispat teknikleri. Boolean cebri. Önermeler mantığı. Sayısal mantık. Elemanter sayı teorisi. Sayma kavramının temelleri.

Ders Kitabı

Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, An Applied Introduction, 5th Edition,  Addison Wesley, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT213

Mesleki İngilizce - I

2

0

2

3

Ders İçeriği

Bilgisayar ana parçalarının İngilizce karşılıkları,bilgisayar alanında kullanılan kısaltmaların ingilizce karşılıkları ve tanımları, ilşetim sistemlerinin İngilizce açıklamaları, mikroişlemcilerin sınıflandırılması ve tanımları, ağ yapıları, sebep-sonuç yapıları, sıfat ve isim cümlecikleri, bağlaçlar, edilgen cümleler, ettirgen cümleler akademik yayınlarda kullanılan zamanlar, cümle yapıları, akademik terimler. Makale tercüme etme, mesleki kitap bölümlerinin tercümesi, kullanım kılavuzlarının tercümesi.

Ders Kitabı

Computing for Non-Specialists, Nanda Bandyo- padhyay, Pub. Addison-Wesley; Internet Complete.

New Perspectives on Computer Concepts, 10th Ed.,Thomson Course Technology.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT215

Mantık Devreleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Sayısal Sistemler, Kombinasyonal Mantık, Ardışıl Mantık, Yazmaç ve sayaçlar

Ders Kitabı

Logic and Computer Design Fundamentals & XILINX 6.3 Student Edition, 3/E, M. Morris Mano, California State University, Los AngelesCharles R. Kime, University of Wisconsin, 1999.

Yardımcı Ders Kitapları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT217

Programlama Dilleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Programlama dillerindeki temel kavramlar ve temel programlama paradigmaları, tanıtılan kavramları örnekleme, Pascal, C, C++, Java gibi çeşitli programlama dillerinin sağladığı yapılar.

Ders Kitabı

Sebesta, R.,"Concepts of Programming Languages", Addison-Wesley Publishing, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

Pratt, T.W., Zelkowitz, M.V., "Programming Languages - Design and Implementation", Prentice Hall, 1996.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT219

Veri Yapıları

3

0

3

4

Ders İçeriği

Veri Yapılarına Giriş. Java Programlama Diline Giriş. Özyineleme. Yığıt, Kuyruk ve Listeler. Ağaçlar. İkili Ağaçlar ve Dengeli Ağaçlar. Ağaçlar Üzerindeki İşlemler. Algoritmaların Karşılaştırılması. Zaman ve Yer Karmaşıklıkları. Sıralama ve Arama. Çizgeler.

Ders Kitabı

Lafore, R., "Data Structures & Algorithms in Java", 2nd Edition, SAMS Publishing, 2003. 776p.

Yardımcı Ders Kitapları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

AIT210

Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II

2

0

2

2

Ders İçeriği

Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükun dönemi, Eğitim İnkılabı, Kültür İnkılabı, Harf inkılabı, Türk tarih inkılabı, Türk dil inkılabı, İzmir iktisat kongresi, Çok partili hayata geçme, Kadın hakları alanında inkılap, şapka, kılık ve kıyafet inkılap, Türkiye Cumhuriyetinin dış politikası, Atatürk ilkeleri, siyasi olaylar, TBMM hükümeti ile İstanbul hükümeti arasındaki münasebetler, Askeri gelişmeler, Kars antlaşması, Ankara itilafnamesi, Büyük taarruz, Mudanya mütarekesi, Osmanlı saltanatının kaldırılması, Lozan barış antlaşması.

Ders Kitabı

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Oğuz AYTEPE ve Diğ. Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

MAT214

Lineer Cebir

2

0

2

3

Ders İçeriği

Vektörler. Vektör toplamı ve sayı-vektör çarpımı, vektör uzayları, skaler çarpım, bir vektörün uzunluğu ve iki vektör arasındaki açı, lineer birleşim, lineer bağımlı ve bağımsız vektörler, baz ve boyut, ortogonal ve ortonormal vektörler, karşıt baz ve karşıt uzay, altuzay. Matrisler ve matriş işlemleri, vektörler ve matrisler, tersi alınabilen matrisler, elemanter satır işlemleri ve eşelon form, determinantlar ve özelikleri, determinant açılımları, lineer dönüşümler ve özelikleri, dönüşümlerin matrislerle temsili ve baz dönüşümleri,bir lineer dönüşümün rankı, lineer denklem sistemleri ve çözüm uzayları, Cramer sistemi, rank kuralı ve geometrik yorumu, konveks kümeler, karakteristik değer ve karakteristik vektörler, simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi, karesel formlar, iç çarpım ve iç çarpım uzayları, vektörel ve karma çarpımlar, alan ve hacim.

Ders Kitabı

Lineer Cebir (H Hilmi Hacisalihoğlu)

Yardımcı Ders Kitapları

Çözümlü lineer Cebir (H Hilmi Hacisalihoğlu)

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT222

Sayısal Analiz

2

2

3

5

Ders İçeriği

Matemetiksel modelleme ve Mühendislik problemlerinin çözümü. Programlama ve yazılım, hata analizi. Doğrusal denklemlerin çözümü, doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Optimizasyon, eğri uydurma. Sayısal türev, sayısal integral. Adi diferansiyel denklem çözümü, kısmi diferansiyel denklem çözümü. Fourier serileri.

Ders Kitabı

Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, Literatür Yayıncılık, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT214

Mesleki İngilizce - II

2

0

2

3

Ders İçeriği

Bilgisayar alanındaki teknik makalelerin tercümesi, tercüme teknikleri, teknik alanda makale yazma kuralları, İngilizce makale yazma denemeleri.

Ders Kitabı

Computing for Non-Specialists, Nanda Bandyo- padhyay, Pub. Addison-Wesley; Internet Complete.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT216

Mikroişlemciler ve  Programlama

3

2

4

6

Ders İçeriği

Mikrobilgisayarlar, mikrobilgisayarın işlemcileri, bellek ve giriş/çıkış birimleri, birleştirici dilleri ve  miroişlemci programlanması.

Ders Kitabı

Mikroişlemciler, mikrobilgisayarlar ve assembly programlama 2, Turhan ÖZKAN, Beta basım yayım dağıtım, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

Mikrobilgisayar mimarisi ve programlama, İbrahim Türkoğlu ders notları, Fırat Üniversitesi, 2006.

Mikroişlemciler ve mikrobilgisayarlar, Eşref Adalı, Birsen Yayınları, 2004

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT218

Nesne Tabanlı Programlama

3

2

4

7

Ders İçeriği

Etkili ve esnek nesne yönelimli yazılımlar geliştirmek,nesneye yönelik programlama kavramları, Java programlama dilinin temelleri,kalıtım, çokeşlilik ve dinamik bağlama,tasarım deseni kavramı,bazı tasarım desenlerinin gerçekleştirimi,.

Ders Kitabı

Xiaoping Jia., “Object-Oriented Software Development Using Java”, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. (2003)

Yardımcı Ders Kitapları

James W. Cooper., “The Design Patterns Java Compinian”, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. (1998)

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

IKT

Ekonomi

2

0

2

4

Ders İçeriği

Bilim Nedir?, Ekonomi ve Sorunları, üretim birimi ve amacı, üretim etmenleri, ‘dönem’ kavramı, üretim işlevi ve eş-ürün eğrileri, ölçeğe göre getiriler, azalan verim yasası, uzun-dönem ile ilgili karar verme, kısa dönemde ve uzun dönemde maliyetler, üretim biriminin gelirleri, kar maksimizasyonu ilkesi ve üretim biriminde denge, üretim biriminin ve kesiminin sunu eğrisi, sunu eğrisinin kayması, sunu esneklikleri, tüketici birimi ve amacı, tüketici biriminin dengesi, fayda kavramı, eş-fayda eğrileri, bütçe doğrusu, tüketici davranışlarının eş-fayda eğrileri ve bütçe doğrusu yardımıyla açıklanması, tüketici biriminin istem işlevi, toplam istem eğrisi, istem esneklikleri, fiyat oluşumu ve piyasalar, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, eksik rekabet piyasaları, üretim etmenleri piyasaları

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından verilen raporlar ve makaleler.

Yardımcı Ders Kitapları

KEPENEK, Yakup ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, 10. B., Remzi Kitabevi, İst., 2000, 563 s.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT311

Bilgi Sistemleri ve Güvenliği

3

2

4

6

Ders İçeriği

Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması. Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi. Ağ Topolojileri. Protokol Kavramı ve Protokollerin Katmanlaşması. “Açık Sistem Kesişimleri” Bilgisayar Ağları Referans Modeli. Bilgisayar Ağlarında Anahtarlama Yöntemleri. Internet Kavramları, Mimarisi ve Internet Protokolü. “Transmisyon Kontrol Protokolü”. “Internet Kontrol Mesaj Protokolü”. “Domain İsimlendirme Sistemleri. “Dosya Transfer Protokolü”.

Ders Kitabı

Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, Fourth Edition, Pearson Education Inc., 2003, ISBN : 0-13-038488-7

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT313

Web Tasarımı ve Programlama

3

2

4

5

Ders İçeriği

Internet, İntranet, Internet hizmetleri ve protokolleri. Resim, grafik, animasyon, ses, görüntü geliştirme yazılımları. Web sayfasının hiyerarşik  organizasyonu, biçimi, sayfa geçişleri, hedef kitle, kapsam, nitelik, renk uyumu, yerleşim, etkileşim, doküman hazırlığı, hareketli yazı ve resimler. Web editörü, çerçeveler, tablolar, listeler, formlar, görsel öğelerin yerleşimi, Script ve applet yerleşimi, bağlantılar, yazı ve çizgi türleri, butonlar ve menüler. Web alanı seçimi; alan adı, niteliği, kapasitesi, Internet servis sağlayıcıları, veri tabanı ve web programlama desteği, e-posta limiti ve maliyeti. Dosya aktarım protokol ve yazılımları, Internet servis sağlayıcı bağlantısı, web sayfası yükleme ve güncelleme.

Ders Kitabı

Learning Web Design: A Beginner's Guide to (X)HTML, StyleSheets, and Web Graphics , Jennifer Niederst Robbins , O'Reilly Media,2007

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT315

İşletim Sistemleri

3

0

3

4

Ders İçeriği

İşletim Sistemlerine Giriş, Bilgisayar Sistemi Yapısı, İşletim Sistemi Yapısı, Süreçler, İşparçacıkları, CPU İşdağıtımı, Süreç Eşzamanlama, Ölükilitler, Bellek yönetimi, Sanal Bellek, Dosya Sistemi Arayüzü, Dosya Sistemleri Gerçekleştirimi, Girdi/Çıktı Sistemleri, Yığın Depolama Araçları, C Diline giriş, farklı işletim sistemlerinin kıyaslanması, sistem Yapıları

Ders Kitabı

Operating System Concepts, Siberschatz, Galvin, and Gagne, Wiley,2003

Yardımcı Ders Kitapları

İşletim sistemleri, İbrahim Türkoğlu ders notları, Fırat Üniversitesi, 2006.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT317

Veritabanı Yönetim Sistemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Veritabanı İşleme, İlişkisel Gerçekleştirimin Temelleri, Sorgu Dilleri, Veri Modelleme,Normalleştirme, Veritabanları ve İnternet Teknolojisi, Çok-Kullanıcılı Veritabanlarını Yönetmek

Ders Kitabı

Kroenke, D. M., “Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation”, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

Halpin, T., Evans, K., Hallock, P., Maclean, B., “Database Modeling with Microsoft Visio for Enterprise”, Morgan Kaufmann Publishers, (2003).

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT319

İstatistik ve Olasılık

3

0

3

5

Ders İçeriği

Değişken tanımı, veri tipleri, veri tiplerine uygun sayısal ve grafik sunum teknikleri, popülasyon ve örnek, nokta ve aralık tahminlemesi, hipotez testi.

Ders Kitabı

İstatistiğe Giriş , Prof. Dr. Fikret İDİZ. ,Barış Y. , İzmir, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

İstatistik , Murat Açıköğretim Yayınları, Ankara, 2001.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT321

Ağ Sistemleri

3

0

3

4

Ders İçeriği

Öğrencilerin ağ kurulum tekniklerini, ağ çeşitleri ve yapılarını tanıma ve  kavrama becerilerini geliştirmektir.  Bu derste öğrencilerin, yerel veya ağ kurulumu, kurulumda gerekli olan malzemeleri tanıma ve ağ oluşumunu  tasarlayabilecek seviyede altyapı oluşturulmaktadır.

Ders Kitabı

Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojisi (Dr. Rıfat ÇÖLKESEN, Doç.Dr.  Bülent  ÖRENCİK)

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT312

Yazılım Tasarım ve Mimarisi

3

2

4

5

Ders İçeriği

Mimari kavramlar, gözlemci örüntüleri, dekoratör örüntüleri, fabrika örüntüleri, tek örnek örüntüleri. Grup projeleri, Gereksinim çalışmalarının önemi, Yazılım sistem tasarımı, şematik ve grafiksel yaklaşımlar, belirtim değerlendirme teknikleri, belirtim ve tasarım araçları ve sistem testleri geliştirmek için alternatif tasarım yaklaşımları.

Ders Kitabı

Introduction to Design Patterns in C++ with Qt 4, An:1/e for (Bruce Perens' Open Source Series), 2007 | Prentice Hall | Paper; 656, ISBN-10: 0131879057 | ISBN-13: 9780131879058,Alan Ezust Paul Ezust

Yardımcı Ders Kitapları

Software Engineering 8, Ian Sommerville, 8th Ed. Addison Wesley, 2007, ISBN 0-321-31379-8

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT314

Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

3

2

4

5

Ders İçeriği

Temel kavramlar: alfabe, dil kavramları, temel ispat yöntemleri. Özyinelemeli tanımlama. Düzgün ifadeler (regular expressions). Sonlu otomata modelleri. Sonlu otomata uygulamalarına örnekler: iletişim protokolü tasarımı, sözcük çözümleme. Kleene kuramı. Deterministik olmayan sonlu otomata modelleri. Çıktılı sonlu otomata. Düzgün ve düzgün olmayan diller, “pumping lemma”. Bağlam duyarsız (context free) gramerler, ayrıştırma ağaçları, alta bastırmalı (push down) otomata modelleri. Turing teorisi.

Ders Kitabı

Introduction to Automata Theory, Lamguages and Computation 2nd Ed., Addison-Wesley, (2001)

Yardımcı Ders Kitapları

Modern Compiler Design, D. GRUNE, John Wiley & Sons, 2000.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT316

Algoritma Analizi

3

0

3

5

Ders İçeriği

Algoritma tasarımı ve analizi Optimal algoritma tasarımının önemi, Verileri işleme, optimal ve hızlı algoritmaların geliştirilmesimatematik temeller, sayma kuramı, fonksiyonlar, asimptotik gösterim, master teoremi, sıralama kuramı ve karşılaştırmalı sıralama algoritmaları, sıralama algoritmalarının en kötü zaman analizleri, lineer zamanda sıralama, temel veri yapıları, hash tabloları, ikili ağaçlar, red-black ağaçları, B-ağaçlar, çoğalan veri yapıları, ortalama çalışma zamanı analizleri, ikili yığınlar, binom yığınlar ve Fibonacci yığınlar.

Ders Kitabı

Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein. Publisher: The MIT Press, September 2001 Second Edition.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ISL

İş Hukuku

2

0

2

3

Ders İçeriği

Hukuka giriş, İş hukukuna giriş, Genel kavramlar, Taraflara yüklediği hak ve borçlar , İşçinin korunması, İş hukukunun sona ermesi, Toplu iş sözleşmesi.

Ders Kitabı

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

Centel, Tankut.,İş Yasası

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT320

Optimizasyon Teknikleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Giriş ve temel kavramlar/ Kısıtsız optimizasyon/ Kısıtsız optimizasyonda analitik çözüm, sayısal yöntemler ve algoritmalar/ Kısıtlı optimizasyon: Eşitlik kısıtları altında optimizasyon, Eşitlik ve eşitsizlik kısıtları altında optimizasyon, özel kısıtlar altında optimizasyon/ Gerçek hayat problemlerine algoritmaların uygulanması ve bilgisayar ile çözümü.

Ders Kitabı

M.A. Bhatti, Practical Optimization Methods, with Mathematica Applications, Springer-Verlag New York, Inc., 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT322

Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon

3

2

4

6

Ders İçeriği

Bilgisayar grafiklerinin temel kavramları, tarama grafikleri, çizgi ve eğri çizme, 2-B temel çizim algoritmaları, çokgenler, temel şekil doldurumu, kırpmalar, grafik cihazları, 2-B ve 3-B geometri, dönüşümler, 3-B bakış koordinatı dönüşümü, görünebilir yüzeylerin belirlenmesi, aydınlatma, çokgen görsel gerçekleme, doku kaplama, OpenGL grafik kütüphanesi.

Ders Kitabı

Computer Graphics with OpenGL (3rd Edition) by Donald Hearn and M. Pauline Baker.

Yardımcı Ders Kitapları

Angel, E., 2000, Interactive Computer Graphics, A Top-Down Approach with OpenGL, Addison-Wesley, 613 p.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT324

Veri Madenciliği

3

2

4

6

Ders İçeriği

Uzman bilgi çıkarım süreci. Veri ambarı kavramları. Veri önişleme. Veri madenciliği fonksiyonları. Veri madenciliği algoritmaları. Web madenciliği kavramları. Web madenciliği uygulamaları.

Ders Kitabı

Jiawei Han and Micheline Kamber, Data Mining Concepts and Techniques, Morgan Kauffman, 2001

Margareth H. Dunham, Data Mining Introductory and Advanced Topics, Prentice Hall, Pearson Education,

Yardımcı Ders Kitapları

Kavram ve Algoritmalariyla Temel Veri Madenciligi,Dr. Gökhan SILAHTAROGLU, Papatya Yayincilik

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT326

Çoklu Ortam Yazılımı Geliştirme

3

2

4

6

Ders İçeriği

Çoklu ortam yazılımı mühendisliğinin iskeleti. Çoklu ortam yazılımı mühendisliğinde bakış açıları. Görsel Diller. Çoklu ortam dilleri. Aktif gösterge. Tele-aksiyon nesneler. Çoklu ortam geliştirme araçları. Çoklu ortam uygulamalarında prorotip oluşturma. Çoklu ortam dillerinin tasarımı. Dağıtık çoklu ortam sistemleri tasarımı. Çoklu ortam uygulamalarının özellikleri.

Ders Kitabı

David Gries, Paul Gries, 2004, Multimedia Introduction to Programming Using Java, Springer

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT328

Biyoinformatik

3

2

4

6

Ders İçeriği

Bilgisayarın moleküler biyolojide kullanımı ve internet üzerinden biyolojik bilgiye erişim,gen ve protein veritabanları, genom veritabanları ve diğer veritabanlarına erişim, dizi karşılaştırma, gen ve protein dizilerinde homoloji tarama, filogenetik analizler, restriksiyon haritalama, bilgisayar destekli PCR primeri tasarlama konuları,.

Ders Kitabı

1.Introduction to Bioinformatics: a Theoretical and Practical Approach. Krawetz, S.A. and Womble, D.D. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, 2003.

2. Introduction to Bioinformatics. Lesk, A.M. (ed.). Oxford University Press, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

3. Bioinformatics: Genes, Proteins and Computers. Orengo, C., Jones, D. and Thornton, J. (eds.). Garland Science/BIOS Scientific Publishers, New York, 2003.

4. Bioinformatics: Methods and Protocols. Misener, S. And Krawetz, S.A. (ed.). Humana Press, Totowa, New Jersey, 2000.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT330

Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi, veri bağımsızlığı, veri modelleri, kavramsal modeller, nesne yönelimli modeller ve ilişkisel veri modeli. Kavramsal şemaların ilişkisel şemalara çevrilmesi, ilişkisel cebir ve ilişkisel hesaplama, bağlar, anahtar tipleri, fonksiyonel bağımlılık, normal formlar, çok-değerli bağımlılık ve veritabanı tasarımı. SQL de; veri tanımlama, ilişkisel sorgulama, veri düzenleme, uygulamalarda SQL kullanımı ve tasarlanmış veri tabanı güncellemesi. SQL kullanarak bir işlem oluşturma, verimlilik karakteristikleri, ihtimallerin ortaya çıkarılması, güvenilirlik seviyeleri, eş zamanlılıklar, hatalar ve çözümleri, koruma seviyeleri, dağıtık veri depolama, dağıtık veri işleme, dağıtık işlem modeli, eşzamanlı kontrol, homojen ve heterojen çözümler. Dosya yapıları, indeks dosyaları, karmaşık (hash) dosyalar, imza dosyaları, ikili ağaç, çok dizinli dosyalar, değişken uyumluklu kayıtlı dosyalar.

Ders Kitabı

J. D. Ullman and J. Widom, A First Course In Database Systems, 2nd Ed., Prentice-Hall, 2002 (ISBN: 0-13-122520-0)

Yardımcı Ders Kitapları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT332

Java Programlama

3

2

4

6

Ders İçeriği

Java dili ve tarihsel gelişimi. Java derleyici ve yorumlayıcıları. Sınıflar ve bağlama kavramları. Değişmezler ve değişkenler, belirtimler. Java'da sözdizimi, buyrukların içerliklerine göre yatay kaymalı yazım. Aritmetik operatörler, tekli, ikili ve üçlü operatörler. Sık kullanılan okuma ve yazma buyrukları. Mantıksal deyimler ve denetimli yada koşullu buyruklar. Döngüler, bellek yapıları ve işlemleri. Görüş uzaklığı kavramı ve uygulamaları. Karakterler ve katarlar. Katar işlemleri, diziler ve ilgili işlemler. Uygulama ve uygulamacıklar. Java'nın kalıtsal yapısı. Nesneye yönelik yapı.

Ders Kitabı

Timothy Budd, An Introduction to Object-Oriented Programming 3/E, Addison-Wesley, 2002, ISBN-13: 9780201760316

Yardımcı Ders Kitapları

Bruce Eckel:  Thinking in Java, Third Edition. (Online book), 2002.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT334

Ağ Programlama

3

2

4

6

Ders İçeriği

TCP, IP, alan adları, soket programlama

Ders Kitabı

Computer Networks: Top Down Approach Featuring the Internet, Kurose, Ross

Yardımcı Ders Kitapları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT410

Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

3

2

4

6

Ders İçeriği

Yapay Zekaya Genel Bakış ve Kapsam; Yapay Zekada Yaklaşımlar; Kullanıldığı alanlar; Uzman Sistem Kavramı; Uzman Sistemlerde Bilginin Organizasyonu ve Yönetimi; Bilginin Elde Edilmesi ve Doğrulanması; Bilginin Sunumu; Çıkarım Mekanizması; Uzman Sistemlerin İnşaa Edilmesi; PROLOG ile Uzman Sistem Geliştirme; Sinir Ağlarına Giriş; Sinir Hesaplamaları.

Ders Kitabı

Russell, Stuart J. ; Norvig, Peter, 2003 , Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed. )

Turban, E. and Aronson, J.E. 2001; Decision Support System and Intelligent Systems, Sixth Edition, Prentice Hall Int. Inc

Yardımcı Ders Kitapları

Nabiyev V. V., 2005 Yapay Zeka: Problemler, Yöntemler, Algoritmalar, Ankara (2. Baskı)

Ignizo, J.P. 1990; Introduction to Expert Systems: The Development and implementation of Rule Based Expert Systems, Mc-Graw-Hill, Inc., New York

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT411

İş Yeri Eğitimi

5

15

13

15

Ders İçeriği

Öğrencinin bir işletmede iş yeri deneyimi kazanmasına yönelik faaliyetleri

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT413

Staj Rapor değerlendirme

0

20

10

15

Ders İçeriği

Öğrencinin stajının değerlendirilmesi.

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT412

Yazılım Kalite Güvencesi ve Testi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Kalite; nasıl garanti edilir ve gerçekleştirilir ve kültürün kaliteye olan gereksinimi. Hatalardan kaçınma ve diğer kalite problemleri. Denetleme ve yeniden inceleme. Doğrulama testi ve onaylama teknikleri. Kalite süreç standartları. Ürün ve süreç güvencesi. Problem analizi ve raporlama. Kalite kotrolüne istatistiksel yaklaşımlar.

Ders Kitabı

Jeff Tian, 2005,Software Quality Engineering: Testing, Quality Assurance, and Quantifiable, Wiley-IEEE Computer Society.

Yardımcı Ders Kitapları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT414

Bitirme Projesi

0

2

1

3

Ders İçeriği

Literatür araştırma, problem kurma, bir yazılım mühendisliği problemine detaylı bir analiz ve tasarım hazırlama. Tasarım, proje raporları ve seminer sunumları.

Ders Kitabı

 

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMTF416

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

3

Ders İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı: İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, Geliştirilmesi, Disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, İnsan kaynaklarının ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı.

Ders Kitabı

Geylan, Ramazan(2000), Personel Yönetimi, Birlik Yayınları, Eskişehir.

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT420

Oyun Tasarımı ve Programlama

3

2

4

6

Ders İçeriği

Programlama odaklı, orta seviyede bir oyun programlama teknikleri, DirectX kutuphanesini kullanarak oyun geliştirme Direct3D, Direct3D API'sinin anlaşılması ve kullanılması Güncel grafik kartları ve 3B kütüphanelerindeki programlanabilir grafik pipeline ile çeşitli grafik teknikleri, ışıklandırma ve parçacık efektleri, vektör ve pixel gölgeleme programcıkları.

Ders Kitabı

Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0, Frank Luna, Publisher: Jones & Bartlett Publishers; 1 edition (June 9, 2003), ISBN-10: 1556229135,ISBN-13: 978-1556229138

Yardımcı Ders Kitapları

Tuncomağ, Kenan.,İş Hukukunun Esasları

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT422

Hareketli Yazılım Geliştirme

3

2

4

6

Ders İçeriği

Mobil uygulamaların özellikleri, durum makinaları diyagramları, performans ve bellek yönetimi, Çoklu işleme, XML, grafik ve kullanıcı arayüzü performansı, mobil uygulamaların paketlenmesi ve dağıtımı.

Ders Kitabı

Reza B'Far and Roy T. Fielding, 2004, Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML, ambridge University Press

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT424

Sayısal Görüntü İşleme Yöntemleri

3

2

4

6

Ders İçeriği

Sayısal görüntünün temelleri, ışığın özellikleri, renk bilgisi, insan görme sistemi, kameralar, bilgisayar görme sistemleri, siyah- beyaz görüntü, renkli görüntü, renk modelleri (RGB,CMY,TIQ), sayısal görüntü. Görüntü işaretinin örneklenmesi ve kuvantalanması. Görüntü formatları, görüntü geliştirme teknikleri; nokta işleme yöntemleri, siyah-beyaz görüntü, gri ton değerlerini dilimleme, parlaklık ayarlama, kontrast geliştirme ve bilgisayarlı uygulamaları. Görüntü filtreleme sistemleri. Görüntünün iki boyutlu dönüşümleri; iki boyutlu fourier dönüşümü ve hızlı Fourier dönüşümün görüntülere uygulanması

Ders Kitabı

Digital Image Processing,  Rafael C. Gonzalez , Richard E. Woods, Prentice Hall; 2nd edition (January 15, 2002)

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT426

Robot Programlama

3

2

4

6

Ders İçeriği

Robotlar hakkında genel bilgi, eksenlere göre robotların sınıflandırılması, robot tipleri, algılayıcılar ve kullanım alanları, hareket kontrol sistemi ve robot motorlarının seçimi, konum ölçme ve konum ölçüm duyargalarının seçimi, robot programlaması, iş zaman diyagramları analizi, SCORBOT-ER robot programlama, lego parçaları kullanılarak robot montaj uygulamaları.

Ders Kitabı

L. Saciavicco, B.Siciliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, Springer, London, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

Varol, A, Robotik, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2000

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT428

E-Ticaret

3

2

4

6

Ders İçeriği

Elektronik ticaretin iş dünyasındaki önemi ve teknolojik alt yapısı, Internet, intranet, extranet, iş modelleri, güvenlik,  kimlik denetimi, gizlilik, elektronik ödeme sistemleri, elektronik ticaret servisleri ve ilişkili diğer e-ticaret konu ve teknolojileri, uygun iş modellerinin geliştirilmesi, örgütsel zorluklar ve olası çözümleri.

Ders Kitabı

Öğretim üyesi tarafından verilen raporlar ve makaleler.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT430

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

3

2

4

6

Ders İçeriği

İnsan-makine etkileşiminde psikolojik ilkeler. Kullanıcı arayüzlerinin değerlendirilmesi. Kullanılırlık mühendisliği. İş analizi. Kullanıcı odaklı tasarım ve ilk örnekleme. Kavramsal modeller ve benzetmeler. Yazılım tasarımının mantıksal temelleri. Menü ve komut tuşlarının tasarımı.  Ses ve doğal dil giriş/çıkışı. Yanıt süresi ve geri bildirim. Renk, nesne ve ses özellikleri. Uluslar arası anlaşma ve yerel uyarlama kavramları. Kullanıcı arayüz mimarileri ve uygulama programı.  Proje ve örnek olay incelemeleri.

Ders Kitabı

Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale,2003, Human-Computer Interaction, Prentice Hall.

Yardımcı Ders Kitapları

 

 

Kodu

DERSİN ADI

TEORİ

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİSİ

YMT432

Makine Öğrenmesi

3

2

4

6

Ders İçeriği

Otomatik öğrenme paradaymları. Öğrenme. Öğrenmenin gözlem sonuç mantığı, hipotez sonuç mantığı ve abductive şekilleri. Öğrenme yeteneği ile ilgili faktörler. Bağlantı modeli. Öğrenen programlar için programlama ortamları.

Ders Kitabı

Introduction to Machine Learning, Ethem Alpaydın, The MIT Press, 2004.

Yardımcı Ders Kitapları

Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, 2006.

 

Türkçe