Diller

Genel Bilgi

Yazılım Mühendisliği anabilim dalında 2012-2013 Güz yarıyılından itibaren yüksek lisans eğitimi, 2013-2014 Güz yarıyılından itibaren ise Doktora eğitimi verilmektedir. Programın amacı, kendi alanında uzman yazılım mühendisleri yetiştirmektir. Yazılım mühendisliği yüksek lisans bölümünden mezun olan öğrencilerin;

  • Yazılım mühendisliğinin temel kavram ve tekniklerini (aldığı dersler, katıldığı konferans ve seminerler vasıtasıyla) ana hatlarıyla kavrayan,
  • Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler üretebilmek,
  • Kullanıcının belirlediği fakat genelde sürtüşmelere yol açan zaman, maliyet, kullanılabilirlik gibi noktalarda uzlaşma sağlayabilmek,
  • Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilmek,
  • Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve uygulayabilmek,
  • Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak, gerekli olduğunda liderlik yapabilmek ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilmek yani proje yönetimi becerisine sahip olmak,
  • İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilmek

gibi yetenekler kazanması amaçlamaktadır.

Türkçe