Diller

Projeler

Öğretim Elemanı Görev Proje Türü Proje No Proje Adı Başlangıç Bitiş
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Proje Yürütücüsü FÜBAP- Yüksek Lisans Tez Projesi TEKF.17.21 EEG Verilerinden İşaret İşleme ve Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Duygu Tahmini 2017 2018
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Danışman TÜBİTAK BİDEB-2214   Development New Approaches Based on Signal Processing for Diagnosis of Disease from DNA/Protein Sequences 2017 2018
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı FÜBAP- Altyapı Projesi MF.13.21 Biyomedikal Sinyallerin Anlamlı Hale Getirilmesi için Yeni Analiz Tekniklerinin Geliştirilmesi 2013 2016
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı TUBITAK - İŞBAP 112R006 Elazığ İl Yenilik Platformu 2012 2017
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Proje Yürütücüsü FÜBAP- Doktora Tezi Projesi FÜBAP-1912 İnsan Hareketlerinin Takibinde Karşılaşılan Problemlerin Çözümüne Yeni Yaklaşımlar 2010 2010
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı FÜBAP- Doktora Tezi Projesi FÜBAP-1911 Akıllı Mekanik Ventilatör Tasarımı 2010 2012
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı TUBİTAK-1001 SOBAG-109K541 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Pedagojik Teknolojik Alan Bilgisinin ve Fen ve Teknoloji Derslerindeki Sınıf İçi Uygulamalarının Araştırılması ve Geliştirilmesi 2010 2012
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Proje Yürütücüsü FÜBAP- Altyapı Projesi FÜBAP-1886 Ders İşlenmesinde Yenilikçi Bir Yaklaşım Geliştirmek 2009 2010
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Proje Yürütücüsü FÜBAP- Doktora Tezi Projesi FÜBAP-1526 Web Kullanıcı Erişim Kütüklerinden Bilgi Çıkarımı 2008 2008
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Proje Yürütücüsü FÜBAP- Yüksek Lisans Tez Projesi FÜBAP-985 Histopatolojik İmgelerin Değerlendirilmesinde Örüntü Tanıma Temelli Karar Destek Sistemi 2006 2006
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Proje Yürütücüsü FÜBAP- Yüksek Lisans Tez Projesi FÜBAP-986 Radar Doppler İşaretleri İle Otomatik Hedef Tanıma 2005 2005
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı FÜBAP- Doktora Tezi Projesi FÜBAP-527 Durağan Olmayan İşaretler İçin Zaman-Frekans Entropilerine Dayalı Akıllı Örüntü Tanıma 2002 2002
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı TÜBİTAK Alt Yapı Destekleme Projesi EEEAG-AY-028 Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Nesne Modelleme İçin Bir Paket Program Yazılması 1999 1999
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı FÜNAF-311 Altyapı projesi   Tıbbi Görüntüleme Cihazlarından Elde Edilen Görüntülerin Bilgisayar Ağlarında Paylaşımı 1998 2000
Prof. Dr. Engin AVCI Proje Yürütücüsü Diğer   Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Tabanli Kan ve İdrar Hücreleri Kombine Sayim Cihazi (Bütçe:330.732,00)) 2015 2017
Prof. Dr. Engin AVCI Danışman Diğer   Akıllı Damar Görüntüleme Cihazı (Bütçe: 100.000,00) 2014 2014
Prof. Dr. Engin AVCI Danışman Diğer   Sır Paylaşımı Tabanlı Elektronik Görsel Şifreleme Sistemi(Bütçe: 97.320,00) 2014 2014
Prof. Dr. Engin AVCI Proje Yürütücüsü TUBİTAK-1001   Görüntü İşleme Teknikleri Tabanli Akilli Kan Sayim Cihazi Tasarimi (Bütçe:176.924,00) 2013 2015
Prof. Dr. Engin AVCI Proje Yürütücüsü FÜBAP   Resimler için Veri Gizleme Tabanlı Bilgi Güvenliği Uygulamaları (Bütçe:3.600.00) 2010 2011
Prof.  Dr. Resul DAŞ Proje Yürütücüsü FÜBAP – Doktora Tezi Projesi TEKF.15.04 Gerçek Zamanlı Veriler Kullanılarak Bir Bilgisayar Ağı Saldırı Tespit Sisteminin Tasarlanması ve Gerçekleştirilmesi 2015 2016
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAYKARA Araştırmacı
Prof.  Dr. Resul DAŞ Proje Yürütücü Yrd. FÜBAP, Altyapı Projesi TEKF.12.08 Uluslararası Yazılım Mühendisliği Bölümünün Bilişim Altyapısının Gerçekleştirilmesi 2012 2013
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU Araştırmacı
Prof.  Dr. Resul DAŞ Araştırmacı FÜBAP- Doktora Tezi Projesi FÜBAP Proje No:1526 Web Kullanıcı Erişim Kütüklerinden Bilgi Çıkarımı 2008 2008
Prof.  Dr. Resul DAŞ Araştırmacı TÜBİTAK – BİDEB – 2219   Yaşlı ve Engelliler için Akıllı Ev Servis Yaklaşımlarının Tasarımı ve Uygulanması 2007 2008
Prof.  Dr. Resul DAŞ Eğitmen Bölgesel Kalkınma Programı, (AB Projesi) TR 0405.02/LDI/356 İş Çözümleyici Meslek Projesi (İÇÖM) 2006 2007
Prof.  Dr. Resul DAŞ Eğitmen Bölgesel Kalkınma Programı, (AB Projesi) TR 0405.02/LDI/141 ETSO Üyelerinin Bilişim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak 2006 2007
Prof. Dr. Resul DAŞ Araştırmacı Genç Çalışanlar İçin Yerleşim Programı Projesi TR/05/A/F/PL3-074 Web Tabanlı Materyal Geliştirmede Eğiticilerin Eğitimi (Training of Trainers in Developing Web Based Instructional Materials) 2006 2006
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAYKARA Danışman Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50315 Muhtarlık Bilgi Sistemi 2018 Devam Ediyor
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAYKARA Danışman     Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Otomasyonu    
Arş. Gör. Zafer GÜLER Araştırmacı FÜBAP- Doktora Tezi Projesi MF.16.61 GPU Programlama Kullanan Seviye Kümeleri ve Uygulaması 2016 Devam Ediyor
Arş. Gör. Zafer GÜLER Araştırmacı FÜBAP- Yüksek Lisans Tez Projesi MF.12.37 GPU Programlama Kullanan Seviye Kümeleri ve Uygulaması 2012 2013

 

Türkçe