Diller

Genel Bilgi

Yazılım Mühendisliğinin Yeri

Günümüzde bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla birlikte bilgisayar yazılımlarının önemi de artmaktadır. Günümüzde yazılım, akıllı cep telefonları, bilgisayarlar, akıllı dijital kameralar, akıllı çamaşır ve bulaşık makineleri, akıllı süpürgeler, bankacılık sistemleri, enerji sistemleri, birçok alanda kullanılan robotlar, otomobiller, orduların kullandığı füze savunma sistemleri, tıbbi cihazlar, nükleer santraller vb. birçok yerde kullanılmaktadır.  Yapay zekâ tekniklerinin gelişmesiyle birlikte yazılım mühendisliği günümüzde olduğu gibi gelecekte de oldukça popüler bir alan olacaktır. Gelişen teknolojiler yeni yazılım ihtiyaçlarını da beraberinde getirecektir. Bu durum da bu alanda üretim sağlayacak işgücü ihtiyacını doğuracaktır.

Kısacası sloganımız; YAZILIM HER YERDE…

Misyonumuz

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, mühendislik süreç ve yaklaşımlarını nitelikli yazılım metodolojilerine dönüştürebilen, dünya çapında aranan bilgi ve becerilerle donanmış, sahip olduğu bilgi ve beceriyi ürüne dönüştürebilen, disiplinler arası çalışma yapabilen, girişimci, araştırmacı, mesleki ve evrensel etik değerlere sahip, etkin çözümler üretebilme yeteneği olan, ömür boyu ve kendi kendine öğrenmeyi yaşam ilkesi olarak benimsemiş, milli kalkınma ve toplumsal gönenç noktasında katkı sağlamayı hedefleyen yazılım mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu, ulusal ve uluslararası boyutta yazılım ve bilişim sektörü, sanayi, akademik dünya başta olmak üzere tüm toplumun gelişimine katkı sağlayabilecek düzeyde yetkin mühendisler yetiştiren; mezunları uluslararası düzeyde aranan, ülkemizin bilim ve teknolojisine yön veren, eğitim, araştırma ve bilimsel çalışmalarda uluslararası düzeyde kabul gören ve bu alanda güncel teknolojileri kullanarak yenilikçi çözümler üretebilen, bu bağlamda oluşturduğu akademik kültür ile ülkemizin ve dünyanın önde gelen yazılım mühendisliği bölümlerinden biri olmaktır.

Bölümün Amaçları

  • Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve bunları mühendislik problemlerinin çözümünde uygulayabilmek,
  • Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak ve sorumluluk almaktan kaçınmadan proje yönetimi becerisine sahip olmak,
  • Alanındaki gelişmeleri takip ederek uygulamakla kalmayıp yeni teknolojileri kendisi geliştirecek mühendisleri topluma kazandırmak,
  • Çağın gerektirdiği bilgilere sahip, takım çalışması yapabilen, araştırmacı, sorgulayıcı, problem çözme yeteneğine sahip ve 21. yüzyıl becerilerinden olan yaşam boyu öğrenmeye istekli olan yazılım mühendisleri yetiştirmek,
  • Edindikleri bilgi ve deneyimlerle ulusal ve uluslararası şirketlerde oldukça başarılı bir kariyere sahip olmak ve ayrıca girişimcilik becerilerini kullanarak kendi şirketlerini kurmalarını sağlamaktır.

Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Mezun Olma Koşulları

Yazılım mühendisliği bölümünün eğitim süresi diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi dört yıldır. Bu süre içerisinde toplam 240 AKTS’nin başarıyla sağlanması gerekmektedir. Teorik eğitimin yanında bildiklerini uygulamak ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri problemlere çözümler üretebilmek için öğrenciler 1 adet (20 iş günü) alan stajı, 1 adet (20 iş günü) işletme organizasyon stajı ve son sınıfın bir döneminde 14 hafta boyunca işyeri eğitimini yapmaktadırlar. İşyeri eğitiminde olası yığılmaların önüne geçebilmek için okul numarasının son hanesi tek olan öğrenciler 7. yarıyılda işyeri eğitimine giderken, okul numarasının son hanesi çift olan öğrenciler ise 8. yarıyılda işyeri eğitimine gitmektedirler.  Öğrencilere son sınıfta bir de bitirme projesi verilmektedir. Bütün bu şartları sağlayan ve başarılı olan öğrencilere Yazılım Mühendisliği Lisans Diploması verilmektedir. Yazılım Mühendisliği lisans programından mezun olanlar istedikleri taktirde lisansüstü eğitimlerine devam etmektedirler. Yüksek lisans yapan kişilere Yüksek Mühendis unvanı verilmektedir. Doktora eğitimlerini tamamlayanlar ise, araştırmacı ya da akademisyen olarak yollarına devam etmektedirler.

Bölüm ve Kariyer Olanakları

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü, Lisans ve Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) seviyede eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde öğrencilerimiz Yandal, Çift Anadal, Erasmus, İşyeri Eğitimi ve 100/2000 Programı kapsamındaki her türlü imkândan yararlanabilmektedir.

Programdan mezun olan yazılım mühendisleri çeşitli şirket ve kurumlarda; yazılım mühendisi, yazılım mimarı, sistem analisti, sistem mühendisi, tasarım mühendisi, test mühendisi, web tasarımı ve programlama uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, veri analisti, ağ ve internet uzmanı vb. unvanlarla istihdam edilmektedirler. Ayrıca çeşitli akademik kurumlarda ya da kendi işyerlerini kurarak çeşitli görevler üstlenebilmektedirler.

Türkçe