Diller

Komisyonlar

 

 
STAJ KOMİSYONU    
Ad Soyad Prof. Dr. Engin AVCI
Telefon : 4243
E-Posta : enginavci@firat.edu.tr
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAYKARA
Telefon : 4296
E-Posta : mbaykara@firat.edu.tr
Ad Soyad : Arş. Gör. Songül KARAKUŞ
Telefon : 4299
E-Posta : s.karakus@firat.edu.tr
     
İŞYERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU    
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK
Telefon : 4221
E-Posta : ozkaynak@firat.edu.tr
Ad Soyad : Arş. Gör. Zafer GÜLER
Telefon : 4383
E-Posta : zaferguler@firat.edu.tr
     
EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONU    
Ad Soyad : Doç. Dr. Resul DAŞ
Telefon : 4305
E-Posta : resuldas@gmail.com
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Muhammet BAYKARA
Telefon : 4296
E-Posta : mbaykara@firat.edu.tr
     
DERS VE SINAV PROGRAMI KOMİSYONU    
Ad Soyad : Doç. Dr. Erkan TANYILDIZI
Telefon : 4307
E-Posta : etanyildizi@firat.edu.tr
Ad Soyad : Arş. Gör. Burak ALAKUŞ
Telefon : 4282
E-Posta : burak.alakuss@gmail.com 
     
ERASMUS - FARABİ - MEVLANA KOMİSYONU    
Ad Soyad : Doç. Dr. Murat KARABATAK
Telefon : 4302
E-Posta : mkarabatak@firat.edu.tr
     
     
OTOMASYON TAKİBİ    
Ad Soyad : Doç. Dr. Murat KARABATAK
Telefon : 4302
E-Posta : mkarabatak@firat.edu.tr
     
WEB SAYFA SORUMLUSU    
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK
Telefon : 4221
E-Posta : ozkaynak@firat.edu.tr
Ad Soyad : Arş. Gör. Zafer GÜLER
Telefon : 4383
E-Posta : zaferguler@firat.edu.tr
 

 

Türkçe