Diller

İşyeri Eğitimi

İŞ YERİ EĞİTİMİ FORMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İşyeri Eğitimi Dönem Değişikliği

Yazılım Mühendisliği Bölümü İşyeri Eğitimi Değerlendirme Ölçütleri

 

İŞYERİ STAJI İLE İLĞİLİ SIK SORULAN SORULAR
 
S-1)      Matbu evrakı gerekli mi?
C-1)      Evet Gerekli
 
S-2)      Devamsız öğrenciler işyeri eğitimine gidebiliyor mu?
C-2)      En az bir dersten devamsızlığı olan öğrenci işyeri eğitimine gidemez.
 
S-3)      İşyeri eğitiminde öğrenciye ücret verilir mi?
C-3)      6111 sayılı kanuna göre şirket isterse öğrenciye ücret verebilir ve vergiden muaftır.
 
S-4)      İşyeri eğitimi sırasında konaklama ve yeme-içme nasıl karşılanacak?
C-4)      İşyeri eğitimi sırasında konaklama ve yeme-içme öğrenciye aittir.
 
S-5)      4. Sınıf öğrencileri için mail grubu oluşturulacak mı?
C-5)      Her yıl 4. Sınıf öğrencileri için mail grubu oluşturulacaktır.
 
S-6)      İşyeri eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir mi?
C-6)      İşyeri eğitimi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.
 
S-7)      İşyeri eğitiminde öğrencilerin sigortası kim tarafından ödenecek?
C-7)      İşyeri eğitiminde öğrencilerin sigortası üniversite tarafından ödenecektir.
 
S-8)     İşyeri eğitimi hangi tarihler arasında yapılması gerekir?
C-8)     İşyeri eğitimi akademik takvimde belirtilen ders başlangıç ve ders bitiş tarihleri arasında eğitim-öğretim dönemi süresince yapılacaktır.
 
S-9)     İşyeri eğitimi AKTS kredisi kaç olacak?
C-9)     İşyeri eğitimi 20 AKTS ders yüküne sahiptir.
 
S-10)     İşyeri eğitimi dersinin sınavları (sunumları) ne zaman yapılır.
C-10)     İş yeri eğitimi dersi sınavları Final ve Bütünleme haftasında komisyonca belirlenen günlerde yapılır.
 
S-11)     İşyeri Eğitimi için evrakların en son teslim tarihi nedir?
C-11)        Ders döneminin başlamasından en az iki hafta evvel tüm evraklar teslim edilmelidir.
 
S-12)        İşyeri eğitiminin başlaması için gerekli olan evrakları bizzat teslim etmek zorunda mıyız ?
C-12        Hayır, Bir vekil tarafından evraklar için gerekli imzalar takip edilerek işlemler başlatılabilir.
 
S-13)        Belgelerin kaç nüsha olmalıdır ?
C-13)        Tüm belgeler en az 3 kopya olarak hazırlanmalı ve ıslak olarak imzalatılmalıdır.
 
S-14)        İşletmede işyeri evraklarına kimler imza atabilir?
C-14)        İşletmede işyeri dökümanını Yazılım Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi veya  Elektrik Elektronik Mühendisi imzalaması gerekmektedir.
 
İşyeri eğitimi ile diğer sormak istediğiniz soruları öncelikle bölüm web sitesinde yayınlanan işyeri eğitimi yönergesini dikkatli bir şekilde okuduktan sonra aşağıda belirtilen bölüm işyeri eğitimi komisyonuna sorularınızı sorabilirsiniz.
 
Protokol İmzalanan İşyerleri
 
 
Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonu
 
Doç. Dr. Fatih ÖZKAYNAK ozkaynak@firat.edu.tr
 
Arş. Gör. Cem BAYDOĞAN cembaydogan@gmail.com

 

 

Türkçe