Diller

Staj Defterlerinin Teslim Edilmesi Hakkında Duyuru

Staj 1 ve/veya Staj 2 yapan öğrencilerin staj defterlerini ve staj defterleri ile birlikte CD/DVD'lerini  en geç 1 Kasım 2019 Cuma günü saat  16:30'a kadar Şahin ÇELİKTEN'e teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra getirilen staj defterleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Staj 1 ve Staj 2'yi aynı kurumda arka arkaya yapan öğrenciler her staj için ayrı defter ve CD/DVD hazırlayacaklardır. Staj defterleri kesinlikle bilgisayar ortamında hazırlanacaktır. El yazısı ile hazırlanan staj defterleri kabul edilmeyecektir.  CD/DVD içerisinde staj dosyanızın word hali ve stajda yaptığınız uygulama, ekran görüntüsü, video, vb. yer almalıdır. Staj sicil fişleri de kapalı ve kaşe/imzalı zarf içerisinde ilgili kurum/ öğrenci tarafından yukarıda belirtilen tarihe kadar Şahin ÇELİKTEN'e ulaştırılmalıdır. 

Ayrıca staj dosyasında yer alan Staj Türü kısmına "Yaz Stajı" ifadesi yazılmamalıdır. Bunun yerine "Staj 1 / Staj 2" yazılmalıdır. Yazın staj yapan bütün öğrencilerin defterlerini teslim etmeleri zorunludur. İşyeri eğitiminde olan öğrenciler arkadaşları ile staj defterlerini ulaştırabilirler. Ayrıca staj sunum tarihleri daha sonra bölüm internet sitesinde yayınlanacaktır.

Türkçe